Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het carnavalsfeest in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581GD 36
Publicatiedatum
14-02-2017
Einddatum
28-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het carnavalsfeest in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Hotel Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD in Losser voor het houden van het carnavalsfeest in de tent in de tuin van Hotel Smit in Losser op de volgende dagen en tijden:
  • Donderdag 23 februari 2017 van 18.00 uur tot 24.00 uur;
  • Zaterdag 25 februari 2017 van 12.00 uur tot zondag 26 februari 2017 02.00 uur;
  • Zondag 26 februari 2017 van 17.00 uur tot maandag 27 februari 2017 02.00 uur;
  • Maandag 27 februari 2017 van 18.00 uur tot dinsdag 28 februari 2017 02.00 uur;
  • Dinsdag 28 februari 2017 van 10.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 14 februari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.