Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens het carnavalsfeest in de tuin van Hotel Smit in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581GD 36
Publicatiedatum
14-02-2017
Einddatum
28-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens het carnavalsfeest in de tuin van Hotel Smit in Losser

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Hotel Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het carnavalsfeest in de tuin van Hotel Smit in Losser.

Datum bekendmaking 14 februari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.