Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Lage Esch in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581HH 42
Publicatiedatum
08-06-2017
Einddatum
20-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Lage Esch in Losser

Mevrouw G.A. van Mook-Bulthuis voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Lage Esch, gevestigd aan de Smalmaatstraat 42, 7581 HH Losser.
Datum bekendmaking 8 juni 2017.

Beschrijving

  • Mevrouw G.A. van Mook-Bulthuis voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Lage Esch, gevestigd aan de Smalmaatstraat 42, 7581 HH Losser.

Datum bekendmaking 8 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.