Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Processie in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 80
Publicatiedatum
08-09-2017
Einddatum
20-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats tijdens de St. Gerardus Processie in Overdinkel

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Ondersteuning Leergang Losser, de heer J.S. in het Veld, Lakerinksweg 13, 7586 RS voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van boterkoek op de hoek van de Hoofdstraat/Pastoor van Laakstraat, tijdens de St. Gerardus Processie in Overdinkel op zondag 22 oktober 2017.

Datum bekendmaking 8 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.