Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Sinterklaasoptocht in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-09-2017
Einddatum
23-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Sinterklaasoptocht in Overdinkel

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Het St. Nicolaascomite Overdinkel, Ververstraat 32, 7586 CW Overdinkel voor het houden van de Sinterklaasoptocht op zondag 18 november 2017 van 14.45 uur tot 16.00 uur aan de Hoofdstraat in Overdinkel.

Datum bekendmaking 11 september 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.