Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats verkoop aardappelpannenkoeken aan de Beerininksweg 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RK 1
Publicatiedatum
12-12-2017
Einddatum
23-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats verkoop aardappelpannenkoeken aan de Beerininksweg 1 in Overdinkel

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Kogelschietvereniging Kolkersveld Losser, Möllenbergstraat 4, 7582 ZW Losser voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van aardappelpannenkoeken aan de Beerninksweg 1, 7586 RK in Overdinkel op 30 december 2017 van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 12 december 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.