Aanvraag omgevingsvergunning Pelmolen in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3712
Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum
31-01-2018

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie G, nummer 3712 gelegen aan de Pelmolen in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.