Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 70 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582GC 70
Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum
31-01-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 70 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 1 kastanjeboom op het perceel Hofkamp 70, 7582 GC Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.