Aanvraag omgevingsvergunning Beltmolen 14 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RL 14
Publicatiedatum
01-11-2017
Einddatum
13-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beltmolen 14 in De Lutte

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op het perceel Beltmolen 14, 7587 RL De Lutte.

Procedure

Standaard procedure tekst.