Ontwerp-bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 148 te Overdinkel

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BT 148
Publicatiedatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 148  te Overdinkel

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 2 maart 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan: Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 148 te Overdinkel.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de verbouw van een voormalig winkelpand tot woonstudios op het perceel Hoofdstraat 148 te Overdinkel

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 12 april 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 1 maart 2017

Publicatie

1.            Nieuwe Dinkellander
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

 

Bijlagen