Aanvraag omgevingsvergunning Elfterheurneweg 4 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NN 4
Publicatiedatum
01-02-2017
Einddatum
15-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Elfterheurneweg 4 in De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

RECTIFICATIE

  • Uitbreiden van een stal met een technische ruimte op het perceel Elfterheurneweg 4, 7587 NN De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.