Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 38 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NH 38
Publicatiedatum
01-02-2017
Einddatum
15-03-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Bentheimerstraat 38 in De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 3 eikenbomen op het perceel Bentheimerstraat 38, 7587 NH De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.