Kennisgeving definitief besluit Algemene wet bestuursrechtLangenkamp 8 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581JE 8
Publicatiedatum
07-07-2017
Einddatum
18-08-2017
Kaart behorende bij: Kennisgeving definitief besluit Algemene wet bestuursrechtLangenkamp 8 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Algemene wet bestuursrecht heeft besloten om:

Beschrijving

  • Een ontheffing te verlenen ten behoeve van geluid producerende werkzaamheden buiten de reguliere werktijden ten behoeve van de verbouw van de Albert Heijn supermarkt op het perceel Langenkamp 8, 7581 JE Losser, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie N, nummer 2065, Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z01540.  

Datum bekendmaking 7 juli 2017.

Procedure

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.