Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van 'Vrouw jft Just' Smuddeweg 3 Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van 'Vrouw jft Just' Smuddeweg 3 Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • mevrouw L.M.C. Schipper -Veldscholten, Lutterstraat 93, 7581 RA in Losser voor het houden van ‘Vrouw 2017 ft Just men’ op zondag 28 mei 2017 van 11.00 uur tot 18.00 uur op het terrein van de Steenfabriek, Smuddeweg 3, 7581 PN in Losser.

Datum bekendmaking 11 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.