Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Schuttersfeest in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10 A
Publicatiedatum
05-04-2017
Einddatum
17-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Schuttersfeest in Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • De heer M. Bijkerk, Het Boerrigter 38 7582 DA Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest op het terrein aan de Welpeloweg 10a in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
    • Vrijdag 23 juni 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • Zaterdag 24 juni 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • Zondag 25 juni 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 5 april 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.