Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van een circus in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
11-04-2017
Einddatum
23-05-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van een circus in Losser

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het:

Beschrijving

  • houden van een circus, vanaf donderdag 21 september 2017 tot en met zondag 24 september 2017, nabij de parkeerplaats van steenfabriek De Werklust aan de Smuddeweg te Losser, eenrichtingsverkeer in te stellen en waarvan fietsers worden uitgezonderd, voor:
    • de Smuddeweg, gelegen tussen de Havezatensingel en de Honingloweg, met de rijrichting vanaf de Havezatensingel richting Honingloweg.

op de volgende dag(en) en tijden:

  • donderdag 21 september 2017, vanaf 19:00, tot en met zondag 24 september 2017 tot 16:00 uur.

Datum bekendmaking 11 april 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.