Sloopmelding Wilhelminastraat 13 in Overdinkel

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586BD 13
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding Wilhelminastraat 13 in Overdinkel

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van een vlakke plaat uit de schouw in de keuken en een restant buis in de toiletvloer op het perceel Wilhelminastraat 13, 7586 BD Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.