Aanvraag omgevingsvergunning Tjaskermolen 8 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RM 8
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Tjaskermolen 8 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning met een berging op het perceel Tjaskermolen 8, 7587 RM De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.