Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats maandag 27 november aan de Oranjestraat in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581EX 2
Publicatiedatum
09-10-2017
Einddatum
20-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats maandag 27 november aan de Oranjestraat in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Het Twents Carmel College, mevrouw Hilgeholt, Oranjestraat 2, 7581 EX Losser voor het innemen van een standplaats met een techniektrailer op maandag 27 november 2017 van 08.00 uur tot 15.30 uur aan de Oranjestraat in Losser.

Datum bekendmaking 9 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.