Aanvraag omgevingsvergunning Wilgenkamp 94 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HD 94
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Wilgenkamp 94 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een tulpenboom op het perceel Wilgenkamp 94, 7581 HD Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.