Besluit omgevingsrecht intrekking verleende omgevingsvergunning Dorpstraat 1 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 1
Publicatiedatum
18-01-2017
Einddatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht intrekking verleende omgevingsvergunning Dorpstraat 1 in De Lutte

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een verleende omgevingsvergunning in te trekken voor het plaatsen van reclame elementen aan het gebouw gelegen op het perceel Dorpstraat 1, 7587 AA De Lutte.

Datum bekendmaking 12 januari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.