Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Welpeloweg 10A in Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10 A
Publicatiedatum
17-05-2017
Einddatum
28-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent voor meer dan 50 personen, Welpeloweg 10A in Overdinkel

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening  2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schuttersvereniging Overdinkel voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van het Schuttersfeest van vrijdag 23 juni 2017 tot en met zondag 25 juni 2017 op het terrein aan de Welpeloweg 10A, 7586 BJ in Overdinkel.

Datum bekendmaking 10 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.