Aanvraag omgevingsvergunning voor de Waterradmolen in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3655
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie  G, nummer 3655 aan de Waterradmolen in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.