Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Bolscherstraat 1 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RT 1
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Bolscherstraat 1 in Beuningen

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een beuk op het perceel Pastoor Bolscherstraat 1, 7588 RT Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.