Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 38 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RW 38
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Goormatenweg 38 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Vergroten van een woning op het perceel Goormatenweg 38, 7586 RW Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.