Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken aan de toegangswegen in Losser, De Lutte en Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
07-11-2017
Einddatum
19-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken aan de toegangswegen in Losser, De Lutte en Overdinkel

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Hersenstichting, Postbus 191, 2501 CD Den Haag voor het plaatsen van spandoeken aan de toegangswegen in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de aankondiging van de collecteweek van de Hersenstichting in de periode van 29 januari tot en met 3 februari 2018.

Datum bekendmaking 7 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.