Rectificatie omgevingsvergunning Hogeboekelweg 6 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7582AJ 6
Publicatiedatum
01-11-2017
Einddatum
13-12-2017
Kaart behorende bij: Rectificatie omgevingsvergunning Hogeboekelweg 6 in Losser

Op woensdag 8 november is ten onrechte gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is verleend voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Hogeboekelweg 6, 7582 AJ Losser. Het betreft hier echter geen verlening van een vergunning, maar een weigering. De juiste publicatie moet zijn:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen van 1 eikenboom op het perceel Hogeboekelweg 6, 7582 AJ Losser.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.