Aanvraag omgevingsvergunning aan de Pastoor van Laakstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 3069
Publicatiedatum
15-11-2017
Einddatum
27-12-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een dubbele woning op een perceel aan de Pastoor van Laakstraat in Overdinkel met de kadastrale aanduiding sectie K, nummer 3069.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.