Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Oldtimershow bij de Steenfabriek in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
06-03-2017
Einddatum
17-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet tijdens de Oldtimershow bij de Steenfabriek in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Oldtimershow Losser, de heer R.G. Hoevers, Voswinkelsteeg 5, 7582 PK Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Oldtimershow bij de Steenfabriek in Losser op zondag 18 juni 2017 van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Datum bekendmaking 6 maart 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.