Bekendmaking Instellen streekproductenmarkt

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
17-03-2017
Kaart behorende bij: Bekendmaking Instellen streekproductenmarkt

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft op 14 maart 2017, op grond van artikel 160, lid 1, aanhef  en onder h. van de Gemeentewet besloten tot het instellen van een warenmarkt in de vorm van  een streekproductenmarkt.

Beschrijving

Inhoud besluit

Op grond van het besluit kan het houden van de streekproductenmarkt op de laatste zaterdag van elke maand in de periode van maart tot en met oktober van 08:00  uur  tot  17:00 uur (incl. opbouw en afbraak)  op de locatie kruising gedeelte Teylersstraat, gedeelte Brinkstraat en gedeelte Torenstraat te Losser worden gehouden.

Inhoudelijk betekent het een formalisering van hetgeen reeds op basis van een gedoogbesluit was toegestaan.

Inzien besluit

Het besluit tot het instellen van de streekproductenmarkt met de daarbij behorende situatietekening ligt  ook voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen de mevrouw M. Hamers van de gemeente Losser, t 06 12597854.

Procedure

Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na de dag (22 maart 2017) van deze bekendmaking te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 7580 AB Losser.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum van het bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden van het bezwaar.

Wanneer het bezwaarschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

Bijlagen