Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een Palmpasenoptocht in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
31-01-2017
Einddatum
14-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een Palmpasenoptocht in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • het Oranjecomité Losser, Smuddeweg 4, 7581 PN Losser voor het houden van de Palmpasenoptocht in Losser op zondag 9 april 2017 van 14.00 uur tot 15.00 uur. Voor de tocht geldt de volgende route: Gronausestraat, Lutterstraat, Bernard Leurinkstraat, Sint Maartenstraat, Raadhuisstraat, Teylerstraat, Brinkstraat, Roberinkstraat, Kerkstraat, De Brink.

Datum bekendmaking 31 januari 2017

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.