Verleende stookontheffing Postweg 23 in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PB 23
Publicatiedatum
10-02-2017
Einddatum
24-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Postweg 23 in De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2017, 2018 en 2019 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Postweg 23, 7587 PB De Lutte.

Datum bekendmaking 10 februari 2017

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.