Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 219 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582GS 219
Publicatiedatum
13-09-2017
Einddatum
25-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hofkamp 219 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een erker op het perceel Hofkamp 219, 7582 GS Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.