Verleende vergunning APV voor het houden van de Hellehondsdagen in de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
03-07-2017
Einddatum
14-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV voor het houden van de Hellehondsdagen in de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond, de heer R. Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte voor het houden van de Hellehondsdagen in De Lutte op onderstaande dagen en tijden:
    • donderdag 13 juli 2017 van 20.00 uur tot  02.00 uur;
    • vrijdag 14 juli 2017 van 18.00 uur tot 02.00 uur;
    • zaterdag 15 juli 2017 van 10.00 uur tot 02.00 uur;
    • zondag 16 juli 2017 van 10.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 3 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.