Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 149 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CE 149
Publicatiedatum
13-04-2017
Einddatum
25-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Gronausestraat 149 in Losser

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.Standaard introductie tekst.

Beschrijving

  • Bouwen van een dak op de bestaande laagbouw op het perceel Gronausestraat 149, 7581 CE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.