Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PW 3
Publicatiedatum
11-10-2017
Einddatum
22-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Willemsweg 3 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van nieuwe werktuigen/opslagbergingen op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.