Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsoptochten in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van carnavalsoptochten in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, De Pol 42D, 7581 CZ Losser voor het houden van carnavalsoptochten in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
    • Zaterdag 25 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur;
    • Dinsdag 28 februari 2017 van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 30 december 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.