Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens de carnavalsfeesten op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het gebruiken van een dichte tent tijdens de carnavalsfeesten op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 2 van de Brandbeveiligingsverordening 2012 is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD in Losser voor het gebruiken van een dichte tent waarin meer dan 50 personen tegelijkertijd kunnen worden toegelaten ten behoeve van de carnavalsfeesten op het Raadhuisplein in Losser op de volgende dagen en tijden:
  • Zaterdag 25 februari 2017 van 16.00 uur tot zondag 26 februari 2017 02.00 uur;
  • Zondag 26 februari 2017 van 17.00 uur tot maandag 27 februari 2017 02.00 uur;
  • Maandag 27 februari 2017 van 17.00 uur tot dinsdag 28 februari 2017 02.00 uur;
  • Dinsdag 28 februari 2017 van 12.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 3 januari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.