Besluit omgevingsrecht Peldermolen 5 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser G 3666
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Poldermolen 5 in De Lutte, kadastraal bekend onder LSR00, sectie G, nummer 3666.

Datum bekendmaking 29 december 2016.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.