Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 36 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PD 36
Publicatiedatum
11-01-2017
Einddatum
22-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Postweg 36 in De Lutte

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 1 eik op het perceel Postweg 36, 7587 PD De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.