Sloopmelding op het perceel Wethouder Hassingstraat 66, 7586 CR Overdinkel;

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586CR 66
Publicatiedatum
09-02-2016
Bekendmaking  Sloopmeldingen Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • verwijderen van asbest op het perceel Wethouder Hassingstraat 66, 7586 CR Overdinkel;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.