Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RW 6
Publicatiedatum
09-02-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •   het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Goormatenweg 6, 7586 RW Overdinkel;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.