Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 156 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586BW 156
Publicatiedatum
07-12-2016
Einddatum
01-02-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 156 in Overdinkel Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van bomen op het perceel Hoofdstraat 156, 7586 BW Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.