Aanvraag omgevingsvergunning voor perceel kadastrale aanduiding sectie O, nummer 1155 De Lutte

Type bekendmaking
bouwvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
07-09-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning voor perceel kadastrale aanduiding sectie O, nummer 1155 De Lutte Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen winkelruimte met magazijn op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie O, nummer 1155 in De Lutte;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.