Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Stichting Vlindermarkt Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AN 4
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunningen Apv en bijzondere wetten voor Stichting Vlindermarkt Losser  Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Vlindermarkt Losser, Martinusplein 4, 7581 AN Losser voor het houden van de Vlindermarkt op zondag 24 april 2016 van 12.00 uur tot 17.00 uur. ¹

Datum bekendmaking 23 maart 2016

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.