Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hanhofweg 22, 7587 LL De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587LL 22
Publicatiedatum
05-04-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Hanhofweg 22, 7587 LL De Lutte  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • Bouwen van een werktuigenstalling op het perceel nabij Hanhofweg 22 te De Lutte, kadastraal bekend als LSR00 sectie D nummer 1294.

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.