Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Daminksweg 2 in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587NK 2
Publicatiedatum
04-10-2016
Einddatum
29-11-2016
Kaart behorende bij: Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo, Daminksweg 2 in de Lutte Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Beschrijving

  • Aanvraag voor een omgevingsvergunning  voor het bouwen van een woning op het perceel Daminksweg 2, 7587 NK de Lutte.

Procedure

De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 7 november 2016.