Verleende vergunning Apv voor het houden van het evenement "Samenloop voor Hoop Losser" 25 juni 2016

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 78
Publicatiedatum
03-05-2016
Einddatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van het evenement "Samenloop voor Hoop Losser" 25 juni 2016 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • KWF Kankerbestrijding, mevrouw M.M. Weierink-Boerrigter, Hoofdstraat 38, 7586 BT in Overdinkel voor het houden het evenement “Samenloop voor Hoop Losser” van zaterdag 25 juni 2016, 15.00 uur tot zondag 26 juni 2016, 15.00 uur in het Gerardus Majellapark in Overdinkel.

Datum bekendmaking 21 april 2016.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.