Aanvraag omgevingsvergunning Fleuerweg 3 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RH 3
Publicatiedatum
03-05-2016
Einddatum
28-06-2016
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Fleuerweg 3 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • aanbrengen van een nieuw kozijn in de topgevel van een bijgebouw behorende bij een  hoofdgebouw op het perceel Fleuerweg 3, 7586 RH Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.