Aanvraag omgevingsvergunning Beerninksweg 9 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RK 9
Publicatiedatum
30-11-2016
Einddatum
25-01-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beerninksweg 9 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van 1 eik op het perceel Beerninksweg 9, 7586 RK Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.